Επικοινωνία

Τηλέφωνο διαφημίσεων και πληροφοριών: 6973068683
FAX: 2823041503
Τηλέφωνο Studio: 6981828760
e-mail: radiopaleochora@gmail.com